Üyelik İşlemleri

SAVUNMA SPORLARI FEDERASYONUNA ÜYELİK  MÜRACAATINDA İSTENEN BELGELER

Savunma Sporları Federasyonuna üye olmak isteyen 5253 sayılı “Dernekler” kanuna tabii dernekler ile GSGM’ye  tescilli “Spor kulübü dernekleri” aşağıdaki belgeler ile Sasfed Genel sekreterliğine üyelik müracaatında bulunurlar.

A – Yeni kurulacak dernekler ;
Sasfed’den bir tüzük örneği alırlar ve bu tüzükle kuruluşa giderler. İlk olağan genel kurullarında Sasfed’e katılma kararı alırlar. Bu çalışmalardan sonra ;
1 – Genel kurulda alınmış katılma kararının 2 nüshası ile,
2 –  Onaylı değiştirilmiş tüzüklerinden 2 nüshası ile,
3 – Yönetim Kurulunda alınan katılma kararını ve belirlenen 3 delegasyonun adını içeren karar defterine yazılmış kararın 2 nüshası,
4 – Ve  Sasfed’nin  üyelik müracaat formu doldurulup  eklenerek oluşturulan dosya ile Sasfed’e müracaat edilir. 30 gün içinde kendilerine olumlu veya olumsuz cevap verilir. Olumlu cevap verildiğinde Sasfed banka hesabına yıllık üyelik ve katılma payı ödentilerini yatırarak dekontlarını Sasfed’e gönderirler. Sasfed kendilerine Savunma Sporları Federasyonu  makbuzunu tevdi eder.

B – Kurulu olan dernekler veya spor kulübü dernekleri ;
Kurulu olan dernekler veya spor kulübü dernekleri olağanüstü genel kurula giderek genel kurulda  tüzük değişikliğini yaparak aşağıdaki maddeleri tüzüklerine koyarlar ;
a – Savunma sporlarında  faaliyetlerde bulunmak, eğitim çalışmaları ve uygulamaları yapmak, müsabakalar düzenlemek, düzenlenen müsabakalara katılmak, Savunma sporları federasyonu ile aynı amaçlar doğrultusunda çalışmak ve  Savunma sporları federasyonu ile yürütmek.
b – Savunma Sporları Federasyonuna üye olmak” ibareleri genel kurulda konduktan sonra ;
1 – Genel kurulda alınmış katılma kararının 2 nüshası ile,
2 – Değiştirilen tüzüğün yeni onaylı olanından 2 nüshası ile,
3 – Yönetim Kurulunda alınan katılma kararını ve belirlenen 3 delegasyonun adını içeren karar defterine yazılmış kararın 2 nüshası,
4 – Savunma Sporları Federasyonununn üyelik  müracaat formu doldurulup  eklenerek oluşturulan dosya ile müracaat edilir. 30 gün içinde kendilerine olumlu veya olumsuz cevap verilir. Olumlu cevap verildiğinde Sasfed banka hesabına yıllık üyelik ve katılma payı ödentilerini yatırarak dekontlarını Sasfed’e gönderirler.Kendilerine Savunma Sporları Federasyonu makbuzunu tevdi eder.

C – Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Milli Eğitime Bağlı Okullar ve Üniversiteler ;
Bu statüye giren kurum ve kuruluşlar, kurum ve kuruluşları altında 5253 sayılı dernekler kanununa göre dernek veya kulüpleri varsa yukarıdaki aynı işlemleri yaparlar. Yoksa yeni bir dernek kurarlar ve yukarıdaki işlemleri aynen yaparlar..

savoybetting dinamobet bahigo