Üyelik Dilekçesi

SAVUNMA SPORLARI FEDERASYONU BAŞKANLIĞINA
İSTANBUL

Savunma Sporları Federasyonunun tüzüğünü okuyarak, federasyona katılma koşullarına Sahip

………………………………………………………………………..Derneğimiz / kulübümüz, federasyona katılma

kararı almış olup, aşağıdaki bilgilerle beraber Ek’teki evraklar tevdi edilmiştir. Federasyona üye olmak

istediğimiz hususunda, gereğini bilgilerinize arz ve rica ederim.

……………………….(üyenin adı)
YÖNETİM KURULU ADINA BAŞKAN
Adı ve Soyadı – İmzası – Mühür

……………………………….

ÜYENİN  TAM  ADI                 :………………………………………………………………….

ÜYENİN  KOD  NUMARASI   :……………………………………………………………………………………

BULUNDUĞU BÖLGE              :.………………………………………………………………

MÜRACAAT SIRA NO              :……………………………..(SASFED tarafından doldurulacak)

BULUNDUĞU İL / İLÇE            :………………………………………………………………

ADRES                                       :……………………………………………………………….

………………………………………………………………..

TELEFON – EMAIL                 : (………)…………………………………………………….

………………………@…………………………………….

EKLER  :
1 – GENEL KURUL KARARI (Yön.Kuruluna Yetki verildiğine dair)  1NÜSHASI,
2-   YÖNETİM KURULU KARARI FOTOKOPİSİ
3 – ONAYLI  TÜZÜĞÜN  1 NÜSHASI,
4 – KATILMA PAYI  DEKONTU KOPYASI.
5 – YILLIK ÜYELİK AİDATININ ÖDENTİ DEKONTU.
NOT : Lütfen yazılarınızın temiz ve okunaklı olmasına dikkat ediniz.Tüzüğümüze göre Federasyon Yönetim kurulu, üyelik için yapılan yazılı müracaatları en geç 30 gün içinde karara bağlar..

savoybetting dinamobet bahigo